Ιαματικά νερά

Η φήμη των ιαματικών νερών του Velingrad ξεπερνά πολύ τα όρια της Βουλγαρίας. Η ευεργετική επίδραση του νερού και οι θεραπευτικές του ιδιότητες είναι γνωστές από αρχαιοτάτων χρόνων. Πρώτοι οι Αρχαίοι Θράκες, που κατοικούσαν στην κοιλάδα του Chepin κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα και κατόπιν οι Ρωμαίοι, έκαναν χρήση των ιαματικών νερών του Velingrad. Ο Ρωμαϊκός στρατός έστελνε για ανάρρωση στα μέρη αυτά τους τραυματίες του.
Στις πισίνες και στο SPA κέντρο του Grand Hotel Velingrad χρησιμοποιείται ιαματικό νερό από το κοίτασμα «Velingrad - Chepino» Oι ιαματικές πηγές του Chepino έχουν θερμοκρασία 40 – 45 oC και την μέγιστη παροχή.

Η συνολική μεταλλοφορία του νερού είναι 0,199 g/l.

Ως προς την αφθονία και την ποικιλομορφία των ιαματικών νερών, το Velingrad κατέχει την πρώτη θέση στη Βουλγαρία. Εδώ βρίσκονται τα πιο πλούσια υδροθερμικά κοιτάσματα.
Σήμερα, οι ιαματικές πηγές αποτελούν χώρο θεραπείας και αναζωογόνησης σώματος και ψυχής. Τα ιαματικά νερά βοηθούν για υγεία, αλλά και ομορφιά και αποτελούν πηγή συναισθηματικής θέρμης και πλήρους απόλαυσης.

Ιαματικές – προφυλακτικές ιδιότητες:
Έχει διαπιστωθεί εργαστηριακά και κλινικά, ότι κατά την πόσιμη χρήση τους για ιαματική θεραπεία και προφύλαξη, τα ιαματικά νερά του Velingrad επιδρούν ευεργετικά στις ακόλουθες περιπτώσεις παθήσεων: Νεφρικές και ουρολογικές παθήσεις (όπως π.χ. πέτρα στα νεφρά), παθήσεις χολής και ήπατος, στομαχικές και εντερικές παθήσεις (όπως π.χ. χρόνιες γαστρίτιδες και έλκος), εντεροκολίτιδες, παθήσεις μεταβολισμού και ενδοκρινολογικές (ποδάγρα, διαβήτης), οστεοπόρωση διαφόρων προελεύσεων, χρόνιες επαγγελματικές τοξικές προσβολές, καθώς τοξικές προσβολές προσώπων, εκτεθειμένων σε βλαβερά για την υγεία υλικά. Προφυλακτική δράση κατά της τερηδόνας και της οστεοπόρωσης λόγω ηλικίας.