Αίθουσα BULGARIA

Η αίθουσα BULGARIA είναι κατάλληλη για μεγάλα γεγονότα, ετήσιες συναντήσεις ή παρουσίαση νέων προϊόντων, έχει δε την δυνατότητα άνετης φιλοξενίας μέχρι και 200 επισκεπτών.

Χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίων BULGARIA
• Διαμόρφωση «Κοκτέιλ» – το μέγιστο 90 συμμετέχοντες
• Διαμόρφωση σε σχήμα Π – το μέγιστο 60 συμμετέχοντες
• Θεατρική διαμόρφωση – το μέγιστο 200 συμμετέχοντες
• Διαμόρφωση «Σχολικής τάξης» – το μέγιστο 120 συμμετέχοντες
• Συμποσιακή διαμόρφωση – το μέγιστο 70 συμμετέχοντες Τ

εχνικός εξοπλισμός:
• Ασύρματο διαδίκτυο
• Τεχνολογία παρουσίασης με χρήση πολυμέσων
• Ηχητική επένδυση
• Θάλαμος για ταυτόχρονη μετάφραση
• Περιστρεφόμενος πίνακας
• Κεντρικός κλιματισμός