Балнеология

Нашият най-ценен ресурс е минералната вода, която е на разположение на всички нашите посетители. Водени от идеята нашите гости да се възползват в макcимална степен от благоприятното й въздействие открихме новия ни медицински център - регистрирано лечебно заведение. Съвместно с квалифицирания персонал на Медицински център Гранд Хотел Велинград предлагаме балнео пакети.

За повече информация тел. 0359 55371.