Зала Юндола

VIP заседателна зала с капацитет от 16 места – „Кръгла маса”.
Залата е подходяща за провеждането на делови срещи, фирменни презентации, обучения, интервюта.

Техническо оборудване:
Безжичен интернет
• Мултимедийна презентационна техника
• Озвучаване
• Флипчарт
• Централна климатизация